"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013"

Centrul Educațional EuroEd (SES 2) este o structură de economie socială fără personalitate juridică distinctă, înființată în cadrul Proiectului POSDRU 168/6.1/S/144460 „Dezvoltarea economiei sociale în Regiunile Nord Est și Centru”.

Scop: Îmbunătățirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate către accesul la educatie și dezvoltarea continuă, creșterea ocupării, instruire și sănătate, promovarea incluziunii sociale.

Misiune: Creșterea incluziunii socio-educaționale a persoanelor vulnerabile care să ofere servicii de dezvoltare continuă pentru persoanele adulte și servicii de dezvoltare a deprinderilor de învățare activă pentru copii.

Grup țintă: copii și adulți, cu precădere care fac parte din grupuri vulnerabile din mediul rural.
 

Obiective:
• Înființarea unui Centru Educațional pentru copii și adulți;
• Oferirea de servicii educaționale: dezvoltare continuă abilități necesare pentru creșterea ocupării pentru adulți, dezvoltare abilități și cunoștințe de învățare activă pentru copii;
• Promovarea incluziunii sociale prin sprijinirea persoanelor din grupurile vulnerabile pentru facilitarea accesului la educație și pe piața muncii;
• Promovarea accesului facil la educație pentru mediul rural.
 

© 2021 Centrul Educațional Euroed


RO

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe confirmate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Relații suplimentare de la Centrul Educațional EuroEd, Sat Hadîmbu, Comuna Mogoșești, Jud. Iași.
Informații cu privire la program / proiect: www.fonduri-ue.ro/posdru